Instalacje i pomiary elektryczne

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie montażu, konserwacji i remontów takich obiektów jak:rozdzielnica

 •  Instalacje elektryczne mieszkaniowe, domów jednorodzinnych oraz biurowe
 •  Instalacje elektryczne przemysłowe do 1kV
 •  Szafy i rozdzielnice główne, sterownicze, pomiarowe, warsztatowe oraz budowlane
 •  Układy automatyki przemysłowej
 •  Układy automatyki inteligentnego budynku
 •  Instalacje elektryczne maszyn i urządzeń

Prefabrykujemy  urządzenia rozdzielcze wszystkich typów w obudowach metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Dla każdego urządzenia sporządzana jest dokumentacja powykonawcza.

Wszystkie usługi świadczymy terminowo kładąc jak największy nacisk na jakość ich wykonania.

Wykonujemy również odbiorcze i okresowe przeglądy i pomiary parametrów instalacji wykonanych, jak również powierzonych, w zakresie:

 •  Pomiar impedancji pętli zwarcia (również w trybie RCD)
 •  Pomiar rezystancji uziemienia (metodą: 3p, 4p, 3p+cęgi, dwucęgową)
 •  Pomiar rezystywności gruntu
 •  Pomiar parametrów wyłączników RCD
 •  Pomiar rezystancji izolacji
 •  Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
 • Analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej, w tym:
  – Pomiar prądu
  – Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S
  – Pomiar harmoniczych napęcia (do 40.)
  – Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych (THD) względem pierwszej.
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Pomiar natężenia dzwięku

Świadczone przez naszą firmę usługi są wykonywane profesjonalnie z zastosowaniem odpowiednio dobranych  i wzorcowanych przyrządów. Posiadamy również wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania ww. prac.