Badania termowizyjne


    Pomiar termowizyjny jest jedną z najnowocześniejszych metod wykrywania wad izolacji termicznych. Wady te są niewidoczne gołym okiem i przyczyniają się do powstawania strat energii cieplnej. Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w analizach rozkładu temperatur maszyn i urządzeń przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym. Poniżej przedstawiono obszary wykonywanych przez naszą firmę badań termowizyjnych:

IR
  • Budownictwo (badanie stanu instalacji: centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, elektrycznej, wodociągowej, nawiewowo – wywiewowej, ociepleniowej, grzejników, pieców grzewczych, wykrywanie wilgoci oraz źródeł zagrzybienia, identyfikacja rur z ciepłą i zimną wodą, wykrywanie mostków termicznych, nieszczelności drzwi i okien, wykrywanie zagrożeń pożarowych, obszarów występowania punktu rosy itp.);
  • Chłodnictwo (badanie szczelności urządzeń oraz kanałów instalacji chłodniczych, lokalizacja wycieków, badanie szczelności chłodni i klimatyzacji itp.);
  • Ciepłownictwo (analiza izolacji cieplnej kotłów, zbiorników, rurociągów, sieci ciepłowniczych, kotłowni, pieców itp.);
  • Elektroenergetyka (oględziny linii napowietrznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, rozdzielni, diagnostyka transformatorów, urządzeń elektryczno – elektronicznych, szaf zasilających i sterowniczych, wykrywanie defektów złącz, zacisków prądowych, bezpieczników itp.);
  • Przemysł i procesy technologiczne (kontrola jakości, analiza rzeczywistego rozkładu temperatur w procesie technologicznym, diagnostyka silników elektrycznych i spalinowych, łożysk, ogólna diagnostyka maszyn i urządzeń itp.);

Zobacz przykładowe REALIZACJE

Ulotka