O Nas

Zakład Automatyki Przemysłowej i Termowizji Bartosz Rybarczyk to firma zajmująca się usługami w zakresie automatyki przemysłowej, inżynierii elektrycznej i energetycznej.

Zakład powstał w 2013 r. w odpowiedzi na rozwijające się zapotrzebowanie wdrażania nowych technologii zarówno w przemyśle jak i budownictwie mieszkaniowym.

Nasza oferta została stworzona i jest nieustannie poszerzana z myślą
o klientach ceniących możliwość powierzenia projektu jednemu wykonawcy. Każdy nowy projekt realizujemy indywidualnie korzystając ze sprawdzonych rozwiązań.

Podstawą świadczonych przez nas usług jest rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność oraz partnerski stosunek do klientów.
Gwarantujemy kompleksową i terminową realizację powierzonych nam zleceń. Zapewniamy konkurencyjność cenową wykonywanych usług.

Czym się zajmujemy?

Automatyka przemysłowa

⇒ Automatyzacja procesów produkcyjnych
⇒ Projektowanie układów sterowania maszyn
⇒ Programowanie sterowników PLC
⇒ Projektowanie wizualizacji HMI
⇒ Budowa systemów bezpieczeństwa
⇒ Projektowanie precyzyjnych układów regulacji
⇒ Doradztwo techniczne
⇒ Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Inżynieria elektryczna

⇒ Tworzenie schematów i dokumentacji szaf sterowniczych
⇒ Prefabrykacja szaf i pulpitów sterujących
⇒ Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe
⇒ Montaż instalacji automatyki przemysłowej
⇒ Serwis elektryczny maszyn i urządzeń przemysłowych
⇒ Rozwiązywaniu technicznych problemów elektryki sterowania
⇒ Projektowanie linii produkcyjnych

Termowizja

⇒ Pomiary termowizyjne w przemyśle oraz budownictwie
⇒ Wykrywanie nieprawidłowości w pracy maszyn
⇒ Ujawnianie wad izolacji termicznych
⇒ Detekcja źródeł strat energi

⇒ Ocena stolarki oraz izolacji termicznej budynków
przemysłowych oraz mieszkalnych

Zaawansowanie technologiczne 85%
Innowacyjność 90%
Zaangażowanie 100%

Automatyka przemysłowa

Obszar projektowy automatyki przemysłowej i inżynierii elektrycznej jest wiodącym działem firmy.
Nasza oferta obejmuje prace projektowe, wykonawcze i uruchomienia na terenie całego kraju. 

Dokładamy wszelkich starań aby proponowane rozwiązania były optymalne pod względem funkcjonalnym i technologicznym co umożliwia późniejsze wykorzystanie oprogramowania do kolejnych projektów. Sposób wykonania oprogramowania gwarantuje pełną funkcjonalność przy zachowaniu intuicyjności obsługi.

Dzięki temu wdrażane systemy wymagają minimalnego czasu instalacji
i uruchomienia oraz posiadają kompleksową diagnostykę tak ważną podczas przebiegu eksploatacji.

0
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW!

Inżynieria elektryczna

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu takich obiektów jak: 

⇒ Instalacje elektryczne mieszkaniowe, domów jednorodzinnych oraz biurowe
⇒ Instalacje elektryczne przemysłowe do 1kV
⇒ Szafy i rozdzielnice główne, sterownicze, pomiarowe, warsztatowe oraz budowlane
⇒ Układy automatyki przemysłowej
⇒ Instalacje elektryczne maszyn i urządzeń

Prefabrykujemy  urządzenia rozdzielcze wszystkich typów
w obudowach metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Dla każdego urządzenia sporządzana jest dokumentacja powykonawcza. Wszystkie usługi świadczymy terminowo kładąc jak największy nacisk na jakość ich wykonania.

Wykonujemy odbiorcze i okresowe przeglądy i pomiary parametrów instalacji wykonanych, jak również powierzonych, w pełnym zakresie.

Świadczone przez naszą firmę usługi są wykonywane profesjonalnie 
z zastosowaniem odpowiednio dobranych i wzorcowanych przyrządów. Posiadamy również wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania ww. prac.

Termowizja

Ciepłownictwo (analiza izolacji cieplnej kotłów, zbiorników, rurociągów, sieci ciepłowniczych, kotłowni, pieców itp.);

Elektroenergetyka (oględziny linii napowietrznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, rozdzielni, diagnostyka transformatorów, urządzeń elektryczno – elektronicznych, szaf zasilających i sterowniczych, wykrywanie defektów złącz, zacisków prądowych, bezpieczników itp.);

 

Pomiar termowizyjny jest jedną z najnowocześniejszych metod wykrywania wad izolacji termicznych. Wady te są niewidoczne gołym okiem i przyczyniają się do powstawania strat energii cieplnej. Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w analizach rozkładu temperatur maszyn i urządzeń przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym. Poniżej przedstawiono obszary wykonywanych przez Nas badań termowizyjnych:

Przemysł i procesy technologiczne (kontrola jakości, analiza rzeczywistego rozkładu temperatur w procesie technologicznym, diagnostyka silników elektrycznych i spalinowych, łożysk, ogólna diagnostyka maszyn i urządzeń itp.); 

Budownictwo (badanie stanu instalacji: centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, elektrycznej, wodociągowej, nawiewowo – wywiewowej, ociepleniowej, grzejników, pieców grzewczych, wykrywanie wilgoci oraz źródeł zagrzybienia, identyfikacja rur
z ciepłą i zimną wodą, wykrywanie mostków termicznych, nieszczelności drzwi i okien, wykrywanie zagrożeń pożarowych, obszarów występowania punktu rosy itp.);

Chłodnictwo (badanie szczelności urządzeń oraz kanałów instalacji chłodniczych, lokalizacja wycieków, badanie szczelności chłodni i klimatyzacji itp.);

Kontakt

Zakład Automatyki Przemysłowej i Termowizji Bartosz Rybarczyk
ul. Jana Kasprowicza 10C/6
62-200 Gniezno
Tel. +48 888 219 121
biuro@zapit.pl
NIP 763 208 10 25